15 år etter at planene for utbyggingen første gang ble lansert, er endelig utbygger, Tromsø kommune og Riksantikvaren kommet til enighet om hvordan Verftstomta i Tromsø skal bli.

- Meklingen har vært konstruktiv og ført til gode løsninger for alle parter, sier Anders Aagenæs styreleder i Vervet (DNB Næringseiendom).

Men han står ikke med spaden i hånda riktig ennå.

- Nå skal området reguleres. Mye skal falle på plass. Blant annet har Nordområdemuseet kommet inn som en mulighet, sier Aagenæs.

Han regner med at det vil ta to års planlegging før en utbygging kan starte.

Det har vært mange skjær i sjøen for selskapet Vervet.

  • Grunnen er forurenset av mange års industri.
  • I nabolaget ligger det fredede festningsområdet Skansen.
  • Riksantikvaren har utrykt bekymring for at bygget vil gi Ishavskatedralen for mye visuell konkurranse.
  • Også Tromsøbrua har blitt fredet underveis i prosessen, og Riksantikvaren har vært lite begeistret for høyblokker kloss inntil brua

Tromsø kommune vedtok i 2013 reguleringsplan for skipsverftstomten i Tromsø (Vervet), men Riksantikvaren hadde fremmet innsigelse mot planen, først og fremst på bakgrunn av forholdet til tusenårsstedet Skansen, som ligger rett bak Vervet.

Vervet og AT Plan & Arkitektur har flere ganger gjort endringer i tegningene. Et meklingsmøte hos Fylkesmannen i fjor høst resulterte i 10 punkt som måtte endres før Riksantikvaren kunne godta planene. På vegne av utbyggeren ba da Tromsø kommune i et brev til Miljøverndepartementet om at Riksantikvaren trakk sin innsigelse. Nå har de fått klarsignal.

Her er endringene som er gjort. Prosjektet er blitt redusert i høyden på flere bygg og taket på parkeringsanlegget er også redusert; alt for å få bedre sikt fra Skansen.  De samme hensyn gjorde at partene ble enige om å øke siktlinjene med bredere åpninger mellom enkelte bygg i prosjektet.

Arealet som er redusert i høyden er delvis hentet inn andre steder. Men Aagenæs sier det har kostet.

- Denne runden har medført noe mindre areal enn det vi som utbygger totalt hadde sett for oss. Men det er fortsatt innenfor hva vi mener kan være forsvarlig for å gjøre prosjektet bærekraftig.

Verftstomta er allerede et prosjekt med høyere kostnader enn andre utbygginger.

- Vi må regne med at opprenskningsarbeidet etter verftet fører til at det koster mer enn tilsvarende prosjekter. Men det er et godt boligmarked i Tromsø, sier Aagenæs.

- Fornøyd

- Det har vært viktig for kommunen å få til en løsning som ivaretar de lokale interessene.  Kommunen synes at løsningen nå er balansert, og er fornøyd med resultatet, sier Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling i Tromsø kommune i en pressemelding.

Riksantikvaren er også godt fornøyd med løsningen om hvordan utbyggerne nå ser for seg å utvikle verftseiendommen til nærings- og boligformål.

- Riksantikvaren ønsker ikke å benytte innsigelsesinstituttet uten at det foreligger tungtveiende grunner.  I denne saken var det nasjonale verneinteresser som lå bak innsigelsen.  Riksantikvaren er svært fornøyd med at meklingen har gitt resultater, og mener at løsningene er gode for verneinteressene, sier seksjonssjef hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland.