Her sitter nesten annen hver innbygger hjemme under valget. Det vil Markus (24) gjøre noe med

Store forskjeller i valgdeltakelsen – sjekk din kommune.