Regninga for den mye omtalte sjøledninga fra Tromsøya til Tønsnes  fortsetter å stige. Nå er det klart at sluttsummen kan ende på 112 millioner kroner for prosjektet, som i utgangspunktet skulle koste 33,8 millioner.

Informasjonen skapte det rene stormløp til talerstolen fra opposisjonens side.

- Dette er den største bygg- og anleggsskandalen Tromsø kommune har vært borti. Den overgår Tromstun-skolen en høy gang. Vann- og avløp er også Frps kjerneområde - det er Frp som har politisk ansvar. Likevel tar man ikke ansvar når man påfører Tromsøs befolkning opptil 112 millioner på regninga, sier Jens Ingvald Olsen (Rødt).

Les også: I dag får kommunestyret en overraskende regning på 112 millioner

Byråd beklager

Sjøledningen fra Tønsvik til Nordspissen av Tromsøya er en del av Tromsøs nye vannforsyningsanlegg, som også omfatter høydebasseng og vannledningsnett. Arbeidet med sjøledningen har vært utsattt for en rekke hendelser som har medført store ekstrakostnader.

Nord24 har omtalt budsjettsprekken flere ganger.

Les også: Budsjettet sprekker med 43 millioner

Les også: Byrådet vil granske sin egen enhet etter budsjettsprekk

Nå er det altså klart at sluttregningen kan komme opp i hele 112 millioner kroner. Dette er et såkalt "worst case"-scenario.

En viktig årsak til budsjettsprekken er det undersjøiske raset som skjedde i fjor sommer. Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), sier det er ting som tyder på at raset ble utløst av opplasting av for mye masser på for kort tid.

- Men hvis vi skulle gardert oss mot alle uforutsette ting som kan skje, ville entreprisen vært mye høyere i utgangspunktet, sier Alvarstein.

Hun beklager samtidig at kommunestyret ikke har blitt godt nok informert om utviklingen.

- Rapportering til kommunestyret skulle vært gjort annerledes og mye tidligere. Det er jeg lei meg for, sier Alvarstein.

Ber Forsvaret betale

En annen medvirkende årsak er funnet en mengde granater fra krigens dager ved Tønsnes. Gunnar Pedersen (H) mener Forsvaret må ta regninga for denne oppryddinga ettersom kommunen i sin tid kjøpte området av Forsvaret.

- Ja, dette vil jeg kalle farlig avfall, og det har Forsvaret i så fall underslått.

Regninga for granatsøk kom på 2,6 millikoner kroner.

Antydet mistillit

Gruppeleder for Frp, Jan Blomseth, gikk langt i å legge ansvaret for budsjettsprekken på prosjektleder for arbeidet. Det reagerer Kristin Røymo (Ap) på.

- Nå tegnes det et bilde av at det ikke er byråden som er ansvarlig, men at det er andre nede i organisasjonen som har skylda. Men det er ingen tvil om at ansvaret ligger hos Alvarstein, og vii snakker om en overskridelse på 79 millioner kroner - foreløpig.

SVs Gunhild Johansen antydet mistillitsforslag mot Alvarstein.

- Jeg er på nippet til å fremme et mistillitsforslag. Men vi må vente til vi får rapporten, slik at vi får høre hva som har skjedd, sier Johansen (SV).

Byrådet har selv bedt det interkommunale selskapet KomRev Nord granske Vann og avløp i forbindelse med overskridelsene. Rapporten vil foreligge i løpet av 2015.

Tor Egil Sandnes (Frp) gikk ut til forsvar for byråden.

- Byråden har faktisk ikke kraft til personlig å ha utløst dette raset, bemerker Sandnes.

Selv avviser Alvarstein at hun ikke gtar ansvar i saken.

- Flere har sagt at dette er ansvarsfraskrivelse. Det er det på ingen måte. Men jeg har  beklaget at informeringen av kommunestyret har vært for dårlig, sier Alvarstein, som understreker at den endelige sluttsummen ikke er endelig avklart ennå.