Utenlandske pensjonsfond og private investorer kjøper seg inn i norske småkraftverk som de mener vil få en avgjørende rolle i EUs kraftforsyning i framtiden.

– Våre investorer er pensjonsfond og forsikringsselskaper, som har et langtidsperspektiv på investeringer. De er ikke ute etter raske penger. De vil bidra til en bærekraftig energimiks. De investerer også i solenergi, vindkraft og biomasse, sier Oldrik Verloop som jobber med vannkraft i nederlandske Aquila Capital til Nationen.

Aquila Capital kjøpte i november i fjor opp 33 vannkraftverk fra Norsk Grønnkraft.

Norge ses på som et land med et velregulert, modent og velfungerende marked. Likevel er ikke norske pensjonsfond interessert i disse kraftverkene. Hovedårsaken er ifølge Verloop den norske finansreguleringen som gjør det vanskelig for norske pensjonsforvaltere å investere i «realinvesteringer» innen infrastruktur og også vannkraft.

– Vi tror vel at også norske pensjonsfond kunne være en samfunnsmessig sunn investor innen vannkraft. Pensjonsfondet vi representerer, er også ute etter å spre eierskapet i andre land, sier Verloop.