Gå til sidens hovedinnhold

Troms Kraft må betale dyrt for tabbe

Artikkelen er over 5 år gammel

Troms Kraft får en bot på 300.000 kroner for ulovlig nedtapping av kraftverksdammen Galggojavri i Storfjord.

Det var NRK Troms som meldte om boten først.

Nord24 har skrevet en rekke saker om nedtappingen:

LES OGSÅ: Nå innrømmer Troms Kraft menneskelig svikt: – Vi burde ha kjørt opp og sett på vannet 

LES OGSÅ: Fersk rapport: Troms Kraft har brutt konsesjonen minst tre ganger i år 

Meldte fra

NVE skriver at det var Troms Kraft som selv som meldte fra om den "uønskede situasjonen". Denne oppsto som en følge av feil på styringssystemet på luken for slipp av vann fra Galggojavri og ned i det nedenforliggende reguleringsmagasinet for Skibotn kraftverk. Luken sto åpen i to døgn, noe som førte til at vannstanden sank ned til 1,02 meter under den laveste tillatte regulerte vannstand før feilen ble oppdaget og luken stengt. Vannstanden var under laveste tillatte vannstand i 26 døgn fra 17. september 13. oktober.

- Dette er en sak med brå vannstandsreduksjon i et reguleringsmagasin. De faktiske skadene var begrenset. Om hendelsen hadde skjedd i forbindelse med islagt magasin kunne konsekvensene for reindrift og allmenne interesser vært større. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn, ifølge en pressemelding.

Kun 0,5 meter tillatt

Magasinet er tillatt regulert med kun 0,5 meter:

"Det betyr at regulanten har vesentlig kortere tidsrom til å håndtere uønskede situasjoner på enn når reguleringshøyden er større, noe som den er i de aller fleste norske reguleringsmagasinene. Derfor er det viktig at regulanten har gode rutiner for hvordan magasin skal driftes og etterses når uventete situasjoner oppstår", skriver NVE i meldingen.

- Stor profesjonell aktør

NVE anser Troms kraftforsyning og Energi AS som en stor profesjonell aktør som burde være ekstra nøye med reguleringen av Galggojavri:

"NVE mener at regulanten burde ha sikret et alternativt tilsyns- og kontrollsystem da selskapet den 17. september skjønte at signalene fra dammen om vannstanden var feilaktige.", skriver NVe i meldingen.

- Ingen økonomisk gevinst

Selskapet opplyser i sin korrespondanse med NVE at det ikke var noen økonomisk gevinst i tappingen av Galggojavri. NVE er enig i dette siden vannet midlertidig ble lagret i det nedenforliggende magasinet mens fyllingen av Galggojavri opp til laveste regulerte vannstand foregikk.

Selskapet fikk uoppfordret utarbeidet sakkyndige rapporter om skadeomfang for naturmiljø, reindrift og allmenne interesser, og effekter for fisk og bunnfauna:

"Begge rapportene konkluderte med at tappingen av Galggojavri hadde relativt liten negativ effekt på de undersøkte temaene", skriver NVE i meldingen.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Kommentarer til denne saken