Ved Tromsøs store private arbeidsplass føler ledelsen seg heldig: - Satellittene våre bryr seg ikke om korona

Heldig, tross alt. Men også Kongsberg Satellite Services (KSAT) ser en del korona-utfordringer på sikt.