Etter at Maskinentreprenør Kåre Isaksen AS (KIME) i forrige uke meldte oppbud, stoppet arbeidet opp i Storgatbakken i Tromsø. Her hadde entreprenøren oppdrag for Vann og Avløp i Tromsø kommune, som skifter ut vannledninger og rørsystem mellom Hansjordnesbukta og sentrum. Storgatbakken er nå et gapende hull, og det medfører trafikkaos og omkjøring i rushtiden.

KIME, Tromsø kommune og Sparebanken Nord-Norge har siden konkursen ble et faktum vært i hektisk møteaktivitet for å finne en løsning.

- Jeg kan bekrefte at vi diskuterer en løsning som innebærer at vi kan sluttføre prosjektet, sier KIME-eier Morten Willumsen til Nord24.

Det vil også medføre at noen av de femtitalls ansatte som står uten jobb nå kan få bedre tid på seg til å søke nytt arbeid.

Bankgaranti

Tirsdag formiddag kunne han likevel ikke si om det kom til å lykkes.

Sparebanken Nord-Norge har stilt garanti for KIME i forbindelse med prosjektet. Dermed risikerer de å sitte igjen med regningen om Tromsø kommune må leie inn en ny entreprenør for å ferdigstille prosjektet.

I et brev til Sparebanken Nord-Norge, KIME og bostyrer varsler enhetsleder for Vann og Avløp i Tromsø kommune, Geir Heløe, om at kontrakten vil bli hevet om KIME ikke kan ferdigstille oppdraget.

 

Her er området hvor det graves.

Varsler krav

"Dere varsles samtidig om at økonomisk tap som følge av dette, herunder økte utgifter ved bruk av annen entreprenør, vil bli krevet erstattet. I den forbindelse vil det kunne bli aktuelt å gjøre krav på den foreliggende bankgaranti."

Bedriftsrådgiver Daniel Nyhagen i Sparebanken Nord-Norge vil ikke kommentere saken, men henviser til Willumsen.

Bekrefter samtaler

VA-sjef Geir Heløe bekrefter at de er i samtaler, og sier han avventer et skriftlig svar fra Willumsen og KIME. I brevet blir svarfristen satt til onsdag 11. februar.

Heløe skriver videre at han registrerer vilje fra både  KIME og Sparebank1 Nord-Norge til å diskutere løsninger.

"TKVA har også behov for å få til en rask og god løsning for å hindre forsinkelser og ekstra kostnader, og er således også villig til dette".

- Vi må jobbe raskt, sier en ordknapp Willumsen tirsdag formiddag.

Det var ikke bare oppdraget på Storgatbakken som ble rammet av KIME-konkursen. De hadde også en stor brøytekontrakt i Tromsø.

LES OGSÅ: De som skulle brøyte bydelen gikk konkurs. Så kom snøkaoset...