Ordfører Gunnar Wilhelmsen kunne ikke love næringslivet friske penger, da Næringsforeningen mandag arrangerte møte om koronasituasjonen. For kommunen jobber nå hardt for å dekke inn egne økte kostnader og tap i forbindelse med pandemien.

- Vi har gått overført bra med penger fra regjeringen nå, men ut fra prognosene mangler det fortsatt 86 millioner. Får vi ikke hentet inn disse pengene, må vi kutte andre steder sa Wilhelmsen i møtet, som ble arrangert på Teams på grunn av simittesituasjoen.

Men kommunen bidrar med en håndstrekning.

- Vi fikk 37 millioner i vår. De går til oppussng av Hella, tiltak på bruer og andre tiltak som igjen gir jobb til næringslivet.

Føler seg snytt

Nord24.no meldte tidlligere i høst at Troms fylkeskommune valgte en flat fordeling av midlene fra staten de fikk i oppdrag å fordele. Tromsø endte dermed med samme sum som langt mindre folkerike kommuner. Av en pott på 74 millioner, fikk Tromsø bare 3,3 millioner.

LES OGSÅ: Skulle fordele 74 reiselivsmillioner – Tromsø fikk småpenger

- Jeg mener jo vi burde hatt 15-18 millioner av disse midlene. Vi var den berørte storbyen som fikk minst i hele landet.

Utdelingen var gjort før Tromsø kommune rakk å protestere, men Wilhelmsen tar for gitt at fylket vil kompensere dette.

- Jeg regner med at vi skal få kompensert dette fremover.

- Veldig bekymret

Regionleder i EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) Stein Windfeldt ba kommunen bidra for mer aktivitet i deres bransje.

- Så langt har det gått tålelig bra for oss, men nå er vi veldig bekymret - både for konsekvenser av smitte og ordrereserven.

Bransjen er ikke bare hardt rammet av nye karanteneregler, som fordyrer bruk av utenlandsk arbeidskraft. De ser lite jobb i månedene som kommer.

- Arkitekter og rådgivningsbransje sier de merker nedgang nå. Da treffer det entreprenørsiden utover vinteren. Både store og små kommer til å få det tøft i 2022, sier Windfeldt.

Wlhelmsen fastholder at det beste tiltaket regjeringen kan gjøre er å gi kommunene mulighet til å forsere investeringer.

- Jeg mener det bør settes av 30 milliarder i avdragsfrie lån til kommunesektoren. Da kunne vi kommet i gang med prosjekter som skoler på Kvaløysletta og i Tromsdalen, velferdssenter på Kvaløysletta og en idrettshall eller to.

Mens kommunen venter på mer hjelp fra regjeringen, har de sett på hvordan de kan hjelpe næringslivet gjennom egen aktivitet.

- Vann og avløp ser nå på muligheten til å fremskynde en del prosjekter.

Her er mange prosjekt skjøvet ut i tid, og midlene til investeringer står klare.

LES OGSÅ: Entreprenørene sliter – men Tromsø kommune klarer ikke bruke opp 65 millioner

Ber om tips

Politistasjonssjef Anta Hermandsen møtte også for å informere et bekymret næringsliv, spesielt reiselivsbransjen som nå skal forholde seg til nye regler for innreise.

Før helga ble et tysk par stoppet av politiet og bøtelagt med 20.000 hver for brudd på karanteneplikten. Og dette skjedde allerede før det nå også er kommet krav om å kunne fremvis en fersk negativ test for Covid-19.

Hermandsen sier de tyske turistene ble tatt etter tips fra nettopp bedriftene de hadde besøkt, og at politiet var takknemlige for tips og bistand.