Victoria (36) gikk ut i sin tredje foreldrepermisjon. Da hun kom tilbake på jobb ventet en helt ny stilling

Victoria Myrstad er akkurat tilbake i jobb etter sin tre foreldrepermisjon. Hun tror budskapet fra Econa om aktiv og tett kontakt med jobben i permisjonstiden i verste fall kan føre til utbrenthet, depresjoner og sykefravær.