Trygve Hegnar, som i dag eier 33,14 prosent av Hurtigruten, selger sin eierandel på 28,14 prosent til joint ventureselskapet Silk Bidco, som har bydd syv kroner per aksje for alle aksjene i Hurtigruten ASA.

Det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital vil eie 90 prosent Silk Bidco, mens investorene Trygve Hegnar og Petter Stordalen skal eie fem prosent hver.

Hegnar vil håve inn en halv milliard kroner på handelen, dersom den går i orden.

- Oppkjøperne er seriøse, flinke og erfarne. De mener og tror, som oss andre aksjonærer, at Hurtigruten er et fantastisk produkt. Jeg fortsetter som styreleder, og skuta skal seile videre slik vi har ønsket, sier Hegnar.

- Vil bevare historien

Dette betyr at det tradisjonsrike nordnorske selskapet havner på britiske hender, dersom handelen går i orden.

Tilbudet fra britene går ut på å kjøpe alle de utestående aksjene i selskapet til syv kroner per aksje, eller totalt omtrent 2,94 milliarder kroner.

Helene Jebser Anker, nestleder i styret i Hurtigruten, sier at de habile styremedlemmene enstemmig anbefaler aksjonærene å godta budet.

Petter Stordalen og Trygve Hegnar måtte sitte på gangen mens styret behandlet saken.

For at handelen skal gå i boks, må 90 prosent av aksjonærene godta budet.

- TDR Capital stilte som betingelse at selskapet fortsetter med norske styremedlemmer og norsk ledelse. Det var vesentlig for styrets vurdering av budgiver ønsker å bevare selskapets historie og kvalitet, sier Jebsen Anker.

Vil satse tungt

En entusiastisk Petter Stordalen tok ordet under på pressekonferansen i formiddag, hvor på han karakteriserte britenes interesse for Hurtigruten som "fantastisk".

- TDR Capital er et investeringsselskap som vil satse 5,5 milliarder kroner langs norskekysten. 5,5 milliarder! Når har det sist skjedd? Aldri, slo Stordalen fast.

Han lover at det skal satset tungt på Hurtigruten. Spesielt skal konsernets ekspedisjons-satsning gires opp.

- Turer til Grønland, Svalbard og Antarktis tar pusten fra én. Det er dette vi skal selge fremover. Men det krever at vi satser. Det er lenge siden det ble satset på Hurtigruten. Nå skal det skje. Om fem år skal vi se tilbake på den mest offensive og spennende seilasen i norsk historie, sier Stordalen.

Kontrollerer allerede

Anbefalingen fra styret vil bli vedlagt tilbudsdokumentet, som forventes å sendes til Hurtigrutens aksjonærer rundt den 6. november 2014

Silk Bidco AS kontrollerer per i dag cirka 55.87 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Hurtigruten, gjennom et tilknyttet selskap, forhåndsaksepter av tilbudet og aksjebytteavtaler.

Silk Bidco AS er indirekte eid av Home Capital AS, Periscopus AS og investeringsfond forvaltet av TDR Capital LLP.

TDR, Periscopus og Home har etablert Silk Bidco som et joint venture-selskap eid gjennom et indirekte morselskap av Silk Bidco ("Topco") for det formål å inngi Tilbudet og har inngått en investeringsavtale som regulerer vilkårene for joint venture-samarbeidet. I henhold til betingelsene i investeringsavtalen og kjøps- og salgsavtalene som er inngått med Silk Bidco, er det avtalt følgende:

  • Home har samtykket i (i) med forbehold om at Tilbudet blir eller erklæres ubetinget, å overføre et antall aksjer til Silk Bidco i bytte mot aksjer i Topco som vil gi Home en total aksjebeholdning på 5 prosent i Silk Bidco og (ii) å ugjenkallelig akseptere Tilbudet for de resterende aksjene det eier i Selskapet;
  • Periscopus har samtykket i (i) med forbehold om at Tilbudet blir eller erklæres ubetinget, å overføre et antall aksjer til Tilbyder i bytte mot aksjer i Topco som vil gi Periscopus en total aksjebeholdning på 5 prosent i Topco og (ii) å ugjenkallelig akseptere Tilbudet for de resterende aksjene det eier i Selskapet; og
  • et selskap tilknyttet TDR har samtykket til å selge sine 17 000 000 aksjer i Selskapet til Silk Bidco mot et kontantvederlag.

Silk Bidco og dets indirekte aksjonærer kontrollerer dermed totalt 177 246 982 aksjer i Hurtigruten, som utgjør ca. 42,18 prosent av den samlede utstedte aksjekapitalen.

Nord24.no oppdaterer saken