Inkassoselskapene soper inn penger i form av gebyrer staten har fastsatt. Konkurransetilsynet vil endre reglene til forbrukernes fordel.

Inkassoselskapene lever av å kreve inn penger på vegne av andre, og pengene de sitter igjen med er alle gebyrene som hoper seg opp underveis.

Ifølge Aftenposten har seks av de ni største inkassoselskapene hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 40–75 prosent i årene 2013–2017, mot 8 prosent for næringslivet ellers.

De gode resultatene skyldes ikke bare de stigende gebyrene, men også automatisering og en sterk økning i antall inkassosaker. Konkurransetilsynet vil nå ha slutt på at inkassoselskapene tar hele overskuddet, og vil at konkurranse mellom selskapene skal gi en gevinst for forbrukerne.

 

– Vi vil gi dem som har penger til gode, et motiv til å velge de billigste inkassoselskapene, sier førstekonsulent Martin Wessel i Konkurransetilsynet. Tilsynet foreslår å la kreditorene betale deler av gebyret, noe som vil gjøre det attraktivt å velge den billigste innkreveren. Det vil igjen komme forbrukerne til gode.

Leder Aleksander Nordahl i bransjeorganisasjonen Virke Inkasso liker innspillet.

Justisdepartementet, som fastsetter gebyrene, satte i oktober ned en arbeidsgruppe for å gjennomgå inkassoloven.