Vil slå sammen kraftselskapene i Narvik og Harstad

Fortsetter fusjonsprosess:

DEL

Hålogland kraft og Nordkraft fortsetter fusjonssamtalene.

– Selv om både Hålogaland Kraft og Nordkraft er solide konsern, er det viktig å være i forkant, sier adm. dir. i Nordkraft, Eirik Frantzen, ifølge en pressemelding.

– Derfor ser vi på gevinstene som følge at to naboer, der krysseierskap allerede finnes, går sammen til et sterkt og fremtidsrettet kraftselskap.

I møter med eierneer det presentert overordnet organisering og lokalisering av et fusjonert selskap.

Et felles selskap vil ha cirka 230 ansatte.

– For de ansatte er dette en udramatisk løsning, fortsetter hun. Ingen skal tvinges til å pendle. – Er det noe hele samfunnet har lært i vår, er det hvilke muligheter digitale verktøy gir oss til å samhandle i hverdagen, selv om vi ikke jobber på samme sted, sier adm. dir. i Hålogaland Kraft, Ida Texmo Prytz.

Dette betyr at de fleste datterselskapene kommer til å ha hovedsete i enten Harstad eller Narvik, med ansatte fordelt på flere steder. Nettselskapet skal ha hovedsete i Harstad, Produksjon i Narvik, Bredbånd i Harstad, Prosjekt i Narvik og Eiendom i Harstad. Balanse og desentralisme styrer også sammensetning av ledelsen. Hovedkontoret for konsernet blir i Narvik, med Eirik Frantzen som konsernsjef. Det betyr at eierne i Hålogaland Kraft velger styreleder. Den øvrige konsernledelsen fordeler seg jevnt mellom dagens oppmøtesteder.

Et nytt konsern kan ikke ha ett felles navn for alle selskapene. Myndighetenes krav til å skille tydelig mellom nettselskapet – som er et monopol - og resten av konsernet, betyr at det må være flere navn.

– Vi er i den fordelaktige posisjonen at vi har godt innarbeidede navn uten skarpe geografiske inngjerdinger, påpeker Texmo Prytz. – Hålogaland er en fellesnevner for hele regionen på flere områder. Nordkraft-navnet har en historikk tilbake til da selskapet ble stiftet i Harstad i 1978 og eierne var kraftselskap fra Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen. Selskapet som skal selge strøm direkte til forbrukerne vil ikke bli del av et fusjonert konsern. Hålogaland Kraft Kunde går inn i Polar Kraft – et navn som også geografisk favner bredt.

De neste stegene

Fase to blir en beslutningsfase. – Planen er styrebehandling i begge selskap og deretter beslutning hos eierne, forteller Frantzen og Texmo Prytz. – Går det den veien vi tror på, blir det generalforsamling i oktober. Deretter må det juridiske og operative klargjøres i fase tre, slik at formell fusjon kan skje fra 1.1.2021. Fase fire blir integrasjon av dagens to konsern til ett, for å realisere i praksis at vi blir «sterkere og smartere sammen». avslutter de to direktørene.

Artikkeltags