I disse dager starter arbeidet med å bygge Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya. Prosjektet har vært omtridt, men har nå fått på plass de siste tillatelsene fra NVE. Vindkraftverket blir landets nest største, og kan levere 281 megawatt - i praksis nok til å forsyne Tromsø by.

Men kraften skal blant annet gå til aluminiumsproduksjon. Alcoa Norway har ingått en langsiktig avtale med utbygger Prime Capital. Slik sikrer de fornybar energi i den kraftkrevende produksjonen i Mosjøen.

Avtalen mottar statlig garanti på 526 millioner kroner av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Det er første gang GIEK bruker kraftgarantiordningen siden den først ble vedtatt av Stortinget i 2009.

Prosjektet ble startet opp av tromsøfirmaet Norsk Miljøkraft, som senere har fått KV Vind med på laget. Det har vært utfordrende å finansiere prosjektet med lave strømpriser. Men prosjektet er nå finansiert med flere investorer, deriblant tyske Westfalen-Lippe.

– GIEKs kraftgarantiordning har gjort det mulig for oss å inngå en kraftkontrakt med den høyeste form for sikkerhet i ryggen. Vi er takknemlige for tryggheten som GIEK leverer, og nå kan vi jobbe fokusert mot målet om å levere grønn og resirkulerbar aluminium til verdensmarkedene, sier Alcoas norgessjef Kai Rune Heggland i en pressemelding.

– Overskudd av bærekraftig energi i Norge bør brukes til langsiktig verdiskapning lokalt. Med denne nye langsiktige avtalen vil vi ta et nytt steg fram mot lavutslippssamfunnet, samtidig som avtalen gjøre oss i stand til å arbeide videre fram mot 2050-målene som er nedfelt i Norsk industris veikart for prosessindustrien», sier Kai Rune Heggland, Norgessjef i Alcoa og Vice president Aluminium Operations EMEA and Australia, til Helgelendingen.

Vindkraftverkene vil bestå av 67 vindturbiner, og skal ha en samlet produksjonskapasitet på 281 megawatt. Kun vindkraftverkene på Storheia har større kapasitet i Norge, med 288 megawatt.

Kvitfjell og Raudfjell

  • Tromsøfirmaet Norsk Miljøkraft fikk i mai 2015 konsesjon til det som blir Tromsøs største utbygging i overskuelig fremtid. Konsesjonssøknaden var da forsinket med tre år på grunn av innsigelser fra naboer og offentlige myndigheter.
  • Vindkraftparken på Kvitfjell og Raudfjell er tidligere beregnet til 3-3.5 milliarder kroner, men ny teknologi og endringer i prosjektet har tatt ned prisen.
  • Raudfjell og Kvitfjell blir samlet landets nest største vindkraftverk og kan forsyne 40.000 husstander.
  • Norsk Miljøkraft og partneren KR Vind knyttet til seg den store tyske investeringsbanken Berenberg for å hente inn investorer. Dette lyktes ikke, men KR Vind har nå på plass finansiering gjennom et tysk pensjonsfond.
  • Utbyggerne skulle opprinnelig ta opp turbinene gjennom en ny anleggsvei og tunnel fra Buvika. Nå har de søkt om en endring og bruk av en eksisterende vei fra Sørfjorden i Kaldfjord. Dette har ført til nye naboprotester for prosjektet.
  • Etter planen står vindkraftparken ferdig høsten 2019.

Bildeserie

Slik blir utsikten