Gå til sidens hovedinnhold

NVE sier nei til Troms Kraft: - Et middels godt prosjekt

Artikkelen er over 5 år gammel

Rieppi Vindkraftverk får ikke konsesjon.

Troms Kraft og Statsskog har søkt om å bygge et vindkraftverk med 26 turbiner i Skibotndalen. Utbyggingen ville blitt blant landets største. Planene har vært omstridte på grunn av store naturinngrep og konsekvenser for Helligskogen reinbeitedistrikt. Det samme trekker NVE frem når de nå sier nei til turbiner i Skibotndalen.

- Rieppi vindkraftverk er etter NVEs vurdering et middels godt vindkraftprosjekt med tanke på økonomi og produksjon. Når miljøvirkninger i vid forstand tas med i vurderingen er vindkraftverket etter NVEs vurdering ikke et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Ulempene ved realisering av vindkraftverket overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket. Vindkraftverket vil berøre et kjerneområde for Helligskogen reinbeitedistrikt, som er et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep, skriver NVE i sitt avslag.

LES OGSÅ: Tror tyske investorer vil stille seg i kø for å bygge landets nest største vindkraftanlegg på Kvaløya

LES OGSÅ: Dette anlegget kostet 750 millioner. Nå vil Troms Kraft selge det

LES OGSÅ: Ordføreren tvilte seg fram til ja. Brukte dobbeltstemme til fordel for vindkraftverk

Sametinget, Fylkesmannen i Troms og flere miljøorganisasjoner sa nei, og politikerne i Storfjord var lenge i tvil før kommunestyret i desember i fjor ja til utbyggingen. For dem stod det om fem millioner i årlig eiendomsskatt. Kommunen har allerede kraftinntekter på et tyvetalls millioner i året.

I etterkant av at kraftverket ble planlagt har Troms Kraft styrt ned sin satsing på vindkraft. Fakken på Vannøya er til salgs, og konsernsjef Semming Semmingsen har tidligere bekreftet ovenfor Nord24.no at Rieppi også ville blitt forsøkt solgt om konsesjonen ble gitt.

Rieppi vindkraftverk

  • Troms Kraft Produksjon og Statskog har søkt om å bygge og drive et vindkraftverk med inntil 26 vindturbiner (220 GWh) og en samlet installert effekt på inntil 80 MW. Planområdet er Skibotndalen og Rieppejavri.
  • Planlegges knyttet til nettet via en 16 kilometer lang luftledning til Skibotn kraftverk.
  • Planområdet er ca. 7 km langt og 1,5 km bredt, dvs. totalt 10 km².
  • Vindparken vil under normale omstendigheter kunne ferdigstilles i 2020.
  • I området har Troms Kraft to vannkraftverk fra før.
  • Samkjøring av vind og vann kan gi «optimalisering av produksjonen, bedre utnyttelse av nettkapasiteten, samt at det kan oppnås bedre pris på både vind- og vannkraften.»
  • Kraftunderskudd: Rieppi kan bidra til å redusere et årlig kraftunderskudd i Troms på gjennomsnittlig over 800 GWh som nå dekkes fra termiske kraftverk i Sverige og Finland samt godt regulerte magasinkraftverk i Nordland. Det er et generelt behov for regulert vinterkraft i Troms.

tk_rieppi2_5613650a.jpg

Det er uansett et åpent spørsmål om de ville klart å selg vindkraftverket i dagens marked. Lav strømpris gjør at prosjektet per nå ikke vil være lønnsomt å bygge ut. Utbyggiingskostnadene ville i følge beregninger fra Troms Kraft ligget på rundt en milliard med dagens Euro-kurs, og kraftprisene måtte vært over 38 øre7kWh for å få lønnsomhet.

Rieppi var attraktiv for Troms kraft på grunn av nærheten til to vannkraftverk i Skibotn som eies av Troms Kraftforsyning og Energi. Deler av selskapet ble solgt til svenske Jämtkraft, men Troms Kraft kjøper nå tilbake denne andelen.

Kommentarer til denne saken