Fikk gebyr på 400.000 kroner for annonse. Nå er de frifunnet

Brukte regneeksempel de fleste får nei til hos banken.